Uczestnicy 2024:
477384
Fundacja Arka

czerwiec 2024

Łapmy wodę

Łapmy wodę

Czas trwania: czerwiec 2024

Obserwowany długoletni proces ocieplania klimatu i wieloletnia susza, sprawiają iż musimy wziąć odpowiedzialność za ochronę i poszanowanie naszych zasobów wodnych. Susza dotyka nas wszystkich. Problem mają zarówno indywidualni odbiorcy jak i przemysł. Dlatego Fundacja ekologiczna ARKA prowadzi akcję edukacyjną, której celem będzie nakłonienie mieszkańców naszego kraju do gromadzenia w miarę możliwości wody deszczówki oraz poszanowania naszych zasobów wodnych.

Dla kogo? szkoły

Założenia i cele

Celem akcji jest nakłonienie jej uczestników do gromadzenia, w miarę możliwości, wody deszczówki oraz poszanowania zasobów wodnych. Akcja promuje zasady i potrzeby małej retencji, zachęca do magazynowania deszczówki. Jest skierowana do placówek oświatowych, organizacji i instytucji, które chce zachęcać do mądrego gospodarowania wodą.

Pliki do pobrania

Zgłoś gminę, szkołę lub firmę do tego wydarzenia

Dołącz