Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
x

Zielony zakątek, Danielowice

Autorem pomysłu jest Przedszkole Publiczne w Danielowicach.

Zaplanowano...

Inicjatywa polega na uporządkowaniu i zagospodarowaniu części terenu po byłym parku pałacowym, który przylega do terenu przedszkola. Urządzony jest już plac zabaw oraz częściowo ogród przedszkolny. Obecnie priorytetowym zadaniem dla placówki jest uporządkowanie i zagospodarowanie terenu. Przez wiele lat nie prowadzono tu żadnych prac porządkowych, pojawiło się wiele samosiewów krzewów i drzew, i obecnie teren nie jest bezpieczny dla dzieci. Nie ma wytyczonych ścieżek, którymi można byłoby spacerować. Dodatkowo okazało się, że na tym obszarze rosną w znacznej ilości przebiśniegi, ranniki oraz szafirki. Jest to największe w gminie skupisko tych wiosennych kwiatów (w jednym miejscu). Zaobserwowaliśmy ,że pojawiają się dzięcioły oraz szpaki. Realizacja pomysłu będzie służyć poprawie stanu środowiska naturalnego, utrzymaniu i rozwojowi fauny i flory. Dzieci będą miały możliwość poznawania zasad ochrony środowiska, dbania o nie. Poprawie ulegnie wizerunek otoczenia przedszkola, a przedszkolaki będą mieć bezpieczny teren do wypoczynku, spacerów i obserwacji przyrodniczych.

Dzieje się...

wrzesień 2015... Teren parku był już bardzo zdegradowany. Oczyściliśmy go z samosiejek i wstępnie z grubej warstwy liści, która latami zaległa i gniła. Ogrodziliśmy także cały teren siatką. Jesteśmy po rozmowach z konserwatorem zabytków i czekamy na pisemną opinię o naszych planach. Już jest gotowy projekt zagospodarowania przestrzennego parku dotyczący poprawy stanu  fitosanitarnego drzew i nasadzania nowych roślin, a także wykonania ściżeki parkowej.Wkrótce zaczną sie prace związane z powstaniem ścieżki i oczyszczeniem parku. Wszystkie rośliny będą nasadzane wiosną.

grudzień 2015...

Działania: oczyszczenie parku, wykonanie planu zagospodarowania "Zielonego zakątka", uzyskanie pozytywnej opinii konserwatora zabytków we Wrocławiu, wykonanie ścieżki (korytowanie, obłożenie ekobordami i agrowłókniną, zakup granitowego grysu (rada rodziców założyła fundusz na ten cel), wysypanie ścieżki pierwszą warstwą - obecnie czekamy na dogodne warunki atmosferyczne, aby zagęścić pierwszą warstwę, dosypać drugą i ubić). Otrzymaliśmy ziemię (humus) do nadsypania  na wzgórzu z mauzoleum, pod nową roślinność i zasypania dołu w parku. Na własny  koszt zakupiliśmy bramę i furtki do zamknięcia terenu dla bezpieczeństwa dzieci (montaż na wiosnę).

Media o inicjatywie

Strona www gminy

Strona www przedszkola w Danielowicach

www.gazeta.olawa.pl (na dole strony)

Jesteśmy na Facebooku

Copyright © 2014 Fundacja Arka