Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
x

Modraszki i goryczki potrzebują słońca, Goleszów

Autorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy.

Zaplanowano...

Terenem jest stanowisko dokumentacyjne „Jasieniowa”. Przedmiotem ochrony jest odsłonięcie fliszu karpackiego, w tym wapieni cieszyńskich ze stanowiskami rzadkich roślin. Obszar ten jest lokalna ostoją wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Niestety wraz z postępującą sukcesją gwałtownie kurczy się powierzchnia najcenniejszych ciepłolubnych muraw. Idzie za tym zanikanie cennych gatunków.

Na terenie stanowiska dokumentacyjnego „Jasieniowa” rośnie jedna z trzech niewielkich populacji omana wąskolistnego (Inula ensifolia). Pozostałe znajdują się w innych, niechronionych fragmentach Góry Jasieniowa. Poza tym wzniesieniem oman wąskolistny w polskich Karpatach występuje jedynie w Pieninach. Ponadto obszar ten jest występowaniem rzadkiego w Polsce i ściśle chronionego grzyba - maślaka trydenckiego (Suillus tridentinus).

Zaplanowano usunięcie krzewów i niektórych drzew (rodz. Salix sp. i Betula sp.) na części terenu, przede wszystkim obszaru wąwozu o lokalnej nazwie „Ajsznyt”. Właśnie tam utrzymuje się populacja modraszka Rebela, jednakże rozwijające się w ostatnich latach krzewy zacieniają podłoże. Skutkuje to osłabieniem oraz zmniejszeniem liczby kwitnących okazów goryczki krzyżowej przez co zmniejsza się również liczba modraszków. Zostanie również ustawiona tablica informująca o walorach przyrodniczych tego miejsca (stanowisko dokumentacyjne „Jasieniowa” znajduje się na trasie jednej ze ścieżek spacerowych). Będzie także wydana broszura edukacyjno-przyrodnicza skierowana zarówno do
lokalnej społeczności jak i turystów.

Dzieje się... 

lato 2015... Dokonano kilkukrotnej wizytacji stanowiska dokumentacyjnego "Jasieniowa" gdzie planowane są działania z projektu. Określono zasoby populacji zarówno modraszka rebela jak i goryczki krzyżowej oraz zlokalizowano miejsca ich występowania. Pozwoliło to na wytypowanie kilku powierzchni na których planuje się dokonać cięć drzew oraz usunięcia ich podrostu i krzewów. Polepszy to warunki świetlne i termiczne, i tym samym umożliwi przetrwanie wyżej wymienionych gatunków i wielu innych. W chwili obecnej opracowywane są wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w celu uzyskania pozwoleń na planowane działania.

zima 2016...

Dzięki zeszłorocznym badaniom terenowym mogliśmy wytypować trzy powierzchnie do odlesienia i odkrzaczenia. To działanie końcem stycznia 2016 roku wykonała profesjonalna firma leśna. Wycięto kilkadziesiąt drzew, wyrwano również z korzeniami dalszych kilkadziesiąt krzewów – przede wszystkim derenia. Musimyteraz to wszystko posprzątać, by ciepłolubne rośliny mogły się tam wiosną swobodnie rozwijać. Oczywiście liczymy również na modraszki i ich rzadkich, i kolorowych latających kuzynów. Wraz z panem Leonem Mijalem -  nadleśniczym Nadleśnictwa Ustroń uzgodniliśmy również lokalizację wiaty odpoczynkowej.

 

 

Jesteśmy na Facebooku

Copyright © 2014 Fundacja Arka