Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
x

Budowa nowych miejsc lęgowych oraz monitoring ptaków i owadów, Jaworze

Autorem inicjatywy jest Towarzystwo Miłośników Jaworza, a jej koordynatorami: Mirosław Wiśniewski (Klub Ornitologów w Bielsku-Białej), Bartosz Czader (Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu)

Zaplanowano…

W Zabytkowym Parku Zdrojowym im.Józefa Piłsudskiego w Jaworzu, gdzie od wielu lat prowadzone są prace rewitalizacyjne, planujemy rozwieszenie 60 budek lęgowych dla ptaków, owadów zapylających i nietoperzy. W sezonie lęgowym ptaków czyli wiosną (2016 roku) planujemy przeprowadzenie cyklu badań monitoringowych, podczas których uczestnicy zostaną zapoznani ze sprzętem optycznym, odbiornikami terenowymi GPS, oraz rejestratorami dźwięku, jako że w sezonie lęgowym łatwiej ptaka usłyszeć niż zobaczyć. Zapoznamy także  z podstawowymi głosami poszczególnych gatunków stwierdzonych na terenie parku. Planowane są również kontrole zmierzchowo-nocne ukierunkowane na wykrywanie sów i nietoperzy. Przez cały rok teren Parku będzie również badany pod względem różnorodności, rozmieszczenia i liczebności entomofauny (ogół gatunków owadów określonego obszaru). Na wiosnę zostaną zorganizowane warsztaty terenowe, na których będzie można zaznajomić się z owadami zamieszkującymi omawiany teren, jak i sposobami ich badań, hodowli i ochrony. Zwieńczeniem badań będzie opracowanie wyników oraz dwie tablice informacyjne o najciekawszych stwierdzonych gatunkach.

Dzieje się…

sierpień - październik 2015... Rozpoczęliśmy kontrole ukierunkowane na owady występujące w parku, natomiast podczas trwania Europejskich Dni Ptaków (organizowanych od 1993 roku w pierwszy weekend października przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) odbył się spacer ornitologiczny po enklawie Goruszka, gdzie stwierdziliśmy 19 gatunków ptaków. Zwykle najwięcej emocji dostarczają ptaki szponiaste, a mieliśmy okazję obserwować przez lunetę samicę pustułki i przelatujące myszołowy. Trwa gromadzenie materiałów i montaż budek lęgowych dla ptaków, owadów i nietoperzy.

Enklawa  Młyńska Kępa.

Aleja w Zabytkowym Parku Zdrojowym.

Tężnia solankowa w Zabytkowym Parku Zdrojowym.

 

grudzień 2015...

Zakupiono sprzęt do badań i rejestratorów dźwięków, oraz  zakupiono i przygotowano materiał do stworzenia budek dla owadów i nietoperzy oraz skrzynek lęgowych dla ptaków, skrzynek dla jeży, które wykonano z młodzieżą z gminnych szkół w ramach warsztatu ekologicznego. Z racji pory roku część obserwacji i badan przeniesiono na wiosnę 2016, przygotowując wtedy część merytoryczna do tablic informacyjnych. 

Budki dla nietoperzy.

budki dla pełzacza, sikor i pleszki.

Budka dla muchołówek i pustułki.

Budka dla muchówek.

 Budka wielorodzinna dla wróbli.

 

styczeń 2016...

Skierowano zaproszenie do wszystkich, którzy chcieliby lepiej poznać ptaki zimujące obok nas, na spacer ornitologiczny i zimowe liczenie ptaków na terenie parku - 30 stycznia, w sobotę.

W październiku 2015 r. w ramach Europejskich Dni Ptaków odbył się pierwszy spacer ornitologiczny po enklawie Goruszka i częściowo w centrum miejscowości. Uczestnicy (14 osób)  zapoznali się z podstawowym sprzętem do obserwacji ptaków, a także podstawową literaturą służącą do ich rozpoznawania. Mimo że były to godziny popołudniowe, które nie są najlepszą porą do obserwacji udało się stwierdzić 17 gatunków, a dzień wcześniej w godzinach porannych jeszcze 4 gatunki. Spośród obserwowanych zwykle najwięcej emocji dostarczają ptaki drapieżne. Wówczas były to przelatujące 3 myszołowy i polująca para pustułek którym uczestnicy mogli się przyjrzeć przez lunetę.

W najbliższym czasie w ramach programu "Działaj w Zielone" zostaną wywieszone budki lęgowe dla ptaków, a w dalszej kolejności dla owadów i nietoperzy, a wspomniany spacer będzie inauguracją badań faunistycznych na terenie parku, które będą prowadzone wiosną 2016 roku. Zapraszamy do udziału w nich wszystkich chętnych. Będzie okazja do poznania poszczególnych gatunków, przede wszystkim ptaków i ich rozpoznawania po głosach, a także owadów (podczas warsztatów tematycznych) i nietoperzy (podczas kontroli zmierzchowo-nocnych). Terminy kontroli będą ogłaszane w gablocie Towarzystwa Miłośników Jaworza przed supermarketem LEWIATAN w centrum Jaworza.  

luty 2016

Zimowego Ptakoliczenie w Jaworzu zakończyło się następującymi wynikami, które są świetną bazą do następnych liczeń i porównń.  
1.Wróbel – 4
2.Kowalik – 8
3.Bogatka – 49
4.Czyż – 10
5.Sierpówka – 1
6.Wrona siwa – 6
7.Modraszka – 11
8.Kos – 10
9.Paszkot – 4
10.Dzięcioł zielony  - 1
11.Dzięcioł średni – 1
12.Kwiczoł – 9
13.Gawron – 15
14.Szczygieł – 3
15.Mazurek – 30(szacowane)
16.Sroka – 2
17.Dzięcioł duży – 4
18.Dzwoniec – 6
19.Myszołów – 3
20.Krogulec – 1
21.Gil – 6
22.Krzyżówka – 2
23.Raniuszek – 2
24.Sikora uboga – 2
25.Bażant – 1
26.Kawka – 3
27.Sójka – 1
28.Dzięcioł zielonosiwy – 2
Tak więc razem 28 gatunków i 197 ptaków. Najliczniejszym gatunkiem zimy 2016 w Jaworzu okazała się bogatka, dalej mazurek i gawron.

Jesteśmy na Facebooku

Copyright © 2014 Fundacja Arka